Είστε εδώ

Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος, «Θέσεις και σημειώματα. Άλλα ζητάει η ψυχή τους, γι' άλλα κλαίει (Κ. Καβάφης). Ανοιχτή επιστολή στον υπουργό Παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 114 (Χειμώνας 2004), σ. 531-550