Είστε εδώ

Κορδομενίδης Γιώργος, «Αντί νεκρολογίας», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 525-526