Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Δελτία τύπου: Pierre Lévêque, Ο ελληνιστικός κόσμος», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 522-523