Είστε εδώ

Αναστασίου Θεόφιλος, «Ο Ντίνος Χριστιανόπουλος και το λαϊκό τραγούδι», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 505-510