Είστε εδώ

«Max Weber, Θεωρία της θρησκευτικής αρνησικοσμίας. Ενδιάμεση θεώρηση (Zwischenbetrachtung). Μάρω Παντελίδου Μαλούτα, Το φύλο της δημοκρατίας. Ιδιότητα του πολίτη και έμφυλα υποκείμενα. Εκδόσεις Σαββάλας», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 481