Είστε εδώ

«Ευσταθίου Θεσσαλονίκης, Τι φλυαρεί ο μέγας παπάς;. Επίσκεψις βίου μοναχικού. Κώστας Μπαρούτας, Το πρόβλημα της ελευθερίας στη βυζαντινή τέχνη. Σαββάλας εκδόσεις», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 475