Είστε εδώ

Νικολιδάκη Ελένη Μ., «Άρθρα. Οι κρητικοί μύθοι στα Αργοναυτικά του Απολλωνίου του Ρόδιου και ο τρόπος ενσωμάτωσής τους στο μύθο της αργοναυτικής εκστρατείας», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 432-456