Είστε εδώ

Λιαμάδης Γεώργιος Δ., «Άρθρα. Η γλώσσα των πραγμάτων: Τα αντικείμενα καθημερινής χρήσης ως φορείς νοημάτων», Φιλόλογος, τχ. 113 (Φθινόπωρο 2003), σ. 416-430