Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «[οι μεν της καταστάσεως]», Φιλόλογος, τχ. 112 (Καλοκαίρι 2003), σ. 318