Είστε εδώ

«Χρ. Κάτσικας – Γ. Καββαδίας, Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση. Ποιος, ποιον και γιατί. Χρ. Κάτσικας – Π. Σωτήρης, Η αναδιάρθρωση του ελληνικού πανεπιστημίου. Από την Μπολόνια στην Πράγα και στο Βαερολίνο. Σαββάλας εκδόσεις», Φιλόλογος, τχ. 112 (Καλοκαίρι 2003), σ. 211