Είστε εδώ

Πεπονής Αναστάσιος, «Άρθρα. Η γλώσσα της πολιτικής», Φιλόλογος, τχ. 112 (Καλοκαίρι 2003), σ. 200-210