Είστε εδώ

Τζανής Γιάννης, «Νεκρολογία. Αυτοί που έφυγαν. Ζαχαρίας Ορφανουδάκης», Φιλόλογος, τχ. 111 (Άνοιξη 2003), σ. 174-175