Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Η δράση του Συλλόγου. Από τη δράση του Συλλόγου: Το πρόγραμμα του 2002 Οκτώβριος – Νοέμβριος – Δεκέμβριος», Φιλόλογος, τχ. 111 (Άνοιξη 2003), σ. 161-163