Είστε εδώ

Saint-Exupéry Antoine de, «[Απόσπασμα από τον Μικρό Πρίγκηπα του A. de Saint-Exupéry]», Φιλόλογος, τχ. 111 (Άνοιξη 2003), σ. 139