Είστε εδώ

«Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Από τις αρχές έως την ύστερη αρχαιότητα. Επιστημονική επιμέλεια Α.-Φ. Χριστίδης. Επιτομή του Λεξικού της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669 του Εμμανουήλ Κριαρά. Επιστημονική επιμέλεια Ι.Ν. Καζάζης και Τ.Α. Καραναστάσης», Φιλόλογος, τχ. 111 (Άνοιξη 2003), σ. 120