Είστε εδώ

Παρίσης Νικήτας, «Άρθρα. Σχεδιάζοντας τη διδασκαλία της Ελένης του Ευριπίδη: Οι προβληματικές πτυχές ενός συνολικού διδακτικού οργανογράμματος», Φιλόλογος, τχ. 111 (Άνοιξη 2003), σ. 72-80