Είστε εδώ

Πόλκας Λάμπρος, «Άρθρα. Οι Απόλογοι του Οδυσσέα: Από το τραγούδι στη διήγηση», Φιλόλογος, τχ. 111 (Άνοιξη 2003), σ. 58-70