Είστε εδώ

Tagore Rabindranath, «[Ρήση του R. Tagore]», Φιλόλογος, τχ. 111 (Άνοιξη 2003), σ. 27