Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Αχιλλέας Τζάρτζανος. Ο Άγιος, ο Καλλιτέχνης, ο Ασκητής, ο Θρύλος. Ο μεγάλος λησμονημένος και ο προφητικός: Έβλεπε μπροστά ο Τζάρτζανος· έβλεπε το σήμερα», Φιλόλογος, τχ. 111 (Άνοιξη 2003), σ. 13-14