Είστε εδώ

Δαραβίγκας Αιμίλιος, «Νεκρολογία. Φώτης Κυρατζίδης (1930-2002)», Φιλόλογος, τχ. 110 (Χειμώνας 2003), σ. 636