Είστε εδώ

Τσαρή Αθανασία, «Η δράση του Συλλόγου. Ανιχνεύοντας την Ελλάδα στον ιταλικό νότο (Οδοιπορικό του Φιλολόγου στην Κάτω Ιταλία – Σικελία)», Φιλόλογος, τχ. 110 (Χειμώνας 2003), σ. 605-618