Είστε εδώ

Βαρβαρέσος Ευάγγελος,Χρηστίδης Θεόδωρος, «Άρθρα. Το ηρακλείτειο ήθος οδηγός για την υπέρ του παρμενίδειου Είναι επιλογή», Φιλόλογος, τχ. 110 (Χειμώνας 2003), σ. 582-587