Είστε εδώ

Ρεγκάκος Αντώνης, «Άρθρα. Αφηγηματικότητα, διακειμενικότητα, αυτοαναφορικότητα. Η νέα ερμηνεία της Οδύσσειας», Φιλόλογος, τχ. 110 (Χειμώνας 2003), σ. 538-562