Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. 2. Συνεδρίων συνέχεια: Παιδολόγων μεθοδολατρία Γ. Μιλάει και ο Γιάννης Αποστολάκης. Ποίημα η διδασκαλία, μάνα και ποιητής ο δάσκαλος», Φιλόλογος, τχ. 110 (Χειμώνας 2003), σ. 494-496