Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. 1. Οργάνωσε κι εσύ ένα συνέδριο· μπορείς: Ηθικά ναυάγια», Φιλόλογος, τχ. 110 (Χειμώνας 2003), σ. 486-487