Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Οι κληρονομιές των Ελλήνων, ο Επιτάφιος του Περικλή και το Υπουργείο Παιδείας», Φιλόλογος, τχ. 109 (Φθινόπωρο 2002), σ. 418