Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Γ. Και πάντα πλήρη λόγου 4. Ο λόγος του ολοκληρωτισμού», Φιλόλογος, τχ. 109 (Φθινόπωρο 2002), σ. 333