Είστε εδώ

Φασιανός Αλέκος, «[Σχόλιο του Αλ. Φασιανού για το έργο τέχνης]», Φιλόλογος, τχ. 108 (Καλοκαίρι 2002), σ. 302