Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Αχιλλέας Τζάρτζανος, ο μεγάλος λησμονημένος και ο προφητικός. Η Νεοελληνική Σύνταξις», Φιλόλογος, τχ. 108 (Καλοκαίρι 2002), σ. 173-175