Είστε εδώ

Ελύτης Οδυσσέας, «Θέσεις και σημειώματα. Πόσο δύσκολα πορεύεται η ανθρωπότητα. Είναι κι αυτό μια εξήγηση», Φιλόλογος, τχ. 108 (Καλοκαίρι 2002), σ. 171