Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «[Σημείωμα για τη γλώσσα]», Φιλόλογος, τχ. 107 (Άνοιξη 2002), σ. 144