Είστε εδώ

Μανωλεδάκης Ιωάννης, «Άρθρα. Η γλώσσα του Ποινικού δικαίου», Φιλόλογος, τχ. 107 (Άνοιξη 2002), σ. 56-64