Είστε εδώ

«Νίκος Καλογερόπουλος, Ραντοβίστι – Ροδοχώρι 1750-2000. 250 χρόνια ζωή και δράση. Η εξέλιξη των οικογενειών ενός χωριού, επιμέλεια Νίκος Καλογερόπουλος, Αρχέλαος Κουτσούρης, Πολιτιστικός Σύλλογος Ροδοχωριτών Βοΐου Η Πρόοδος, Θεσσαλονίκη 2001», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. 661