Είστε εδώ

Σπανοπούλου Ελένη, «Το δημιουργικό σχολείο. Η γλώσσα του ήλιου και των αστεριών. Παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου με τάξη διαστημόπλοιο», Φιλόλογος, τχ. 106 (Χειμώνας 2001), σ. 638-642