Είστε εδώ

Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., «Ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς και η τυπολογία του επικού θρήνου», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 504-514