Είστε εδώ

Νιρβάνας Παύλος, «Θέσεις και σημειώματα. Μιλάει για τον Παπαδιαμάντη ο αιώνας που πέρασε: Ο Παύλος Νιρβάνας», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 368