Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Έργο επαναστατικό…», Φιλόλογος, τχ. 105 (Φθινόπωρο 2001), σ. 362-363