Είστε εδώ

Αποστολάκης Κώστας, «Λυσίου Υπέρ Μαντιθέου. Η στρατηγική της ηθοποιίας», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 75-93