Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Θέσεις και σημειώματα. Ένας κύριος», Φιλόλογος, τχ. 103 (Άνοιξη 2001), σ. 1