Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Ο σκηνοθέτης, δάσκαλος και ασκητής», Φιλόλογος, τχ. 99 (Άνοιξη 2000), σ. 55-67