Είστε εδώ

Μαρκόπουλος Θανάσης Ε., «Απόψεις και απόψεις. Ο άλλος εν διωγμώ», Φιλόλογος, τχ. 99 (Άνοιξη 2000), σ. 27-28