Είστε εδώ

Σ. Α., «Απόψεις και απόψεις. Προβληματισμοί για τη βαθμολόγηση της αρχαίας και νεότερης ελληνικής λογοτεχνίας στις εξετάσεις του Ενιαίου Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 102 (Χειμώνας 2000), σ. 525-527