Είστε εδώ

«Δ. Δημητράκου, Μέγα Λεξικόν της Ελληνικής Γλώσσης, Πρόοδος Α.Ε.Ε.Ε.», Φιλόλογος, τχ. 102 (Χειμώνας 2000), σ. (οπισθόφυλλο)