Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Απόψεις και απόψεις. Γλωσσικά μαθήματα στο internet από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας», Φιλόλογος, τχ. 102 (Χειμώνας 2000), σ. 529-530