Είστε εδώ

Pontara Giuliano, «Απόψεις και απόψεις. Σημειώσεις πάνω στη μη βίαιη προσωπικότητα (Εναρκτήριος λόγος, 3ο σεμινάριο του IUPIP, Rovereto, 19 Ιουνίου 1995)», Φιλόλογος, τχ. 101 (Φθινόπωρο 2000), σ. 370-376