Είστε εδώ

Μήττα Δήμητρα,Σουέρεφ Κώστας, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Μαρία Τσούτσουρα, Μετάφραση και Ερμηνευτική. Επτά συγκροτολογικές δοκιμές. Αθήνα: Εκδόσεις Έψιλον, 1997, σ. 475», Φιλόλογος, τχ. 100 (Καλοκαίρι 2000), σ. 343-348