Είστε εδώ

Παπαδόπουλος Μιχάλης, «Επέτειοι και επέτειοι. Α. Χαιρετίζουν το 100ο τεύχος και το Φιλόλογο. Ο πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καθηγητής Μιχάλης Παπαδόπουλος», Φιλόλογος, τχ. 100 (Καλοκαίρι 2000), σ. 122-123