Είστε εδώ

«Νίκου Αυγελή, Εισαγωγή στη Φιλοσοφία, Κώδικας, Θεσσαλονίκη 1998. Γιάννης Μότσιος, Το ελληνικό μοιρολόι, Κώδικας, Αθήνα 1995», Φιλόλογος, τχ. 98 (Χειμώνας 1999), σ. 536