Είστε εδώ

Ρεγκάκος Αντώνης, «Χρόνος και ταυτόχρονες πράξεις στα ομηρικά έπη», Φιλόλογος, τχ. 98 (Χειμώνας 1999), σ. 429-441