Είστε εδώ

Όμηρος, «Ιδού και οι σχολικές μεταφράσεις. Οδύσσεια α», Φιλόλογος, τχ. 98 (Χειμώνας 1999), σ. 402